מורות ומורי הביולוגיה שלום רב,

אנו שמחים להזמינכם להשתלמות עדכון ידע מדעי תשפ"ג להעשרת הידע המדעי בביולוגיה מטעם המרכז הארצי למורי הביולוגיה. ההשתלמות היא בת 30 שעות וניתן עבורה גמול ללא ציון אך ורק למורים ברפורמת עוז לתמורה (ההשתלמות אינה מוכרת למורים ברפורמת אופק חדש).

ההשתלמות מקוונת וכוללת אחד-עשר מפגשים מקוונים (22 שעות), כולם בימי שלישי משעה 20:00 ועד שעה 21:30 וכן כוללת שלש משימות א-סינכרוניות (8 שעות).

לתשומת ליבכם, שלושת המשימות הא-סינכרוניות שיינתנו בהשתלמות נחשבות כשעות השתלמות ולא כעבודת סיכום. תוכלו לצפות בסילבוס בקורס המוודל המלווה את ההשתלמות.

בהשתלמות תוכלו לשמוע ממיטב המרצים והחוקרים בביולוגיה על מחקרם בחזית המדע, ועל החידושים המדעיים בתחומם. השנה הנושא הנבחר הוא - העמקה בידע ביולוגי עכשווי והקשר לביוחקר. בתום כל הרצאה יידונו נושאי ביוחקר אשר להם קשר לתופעה ביולוגית, אורגניזם או לשיטת חקר שהוזכרו בהרצאה.

סדרת ההרצאות פתוחה לכל המורות והמורים, ולא נדרשת הרשמה להשתלמות. ניתן להצטרף להרצאות כשומעים חופשיים. אנו פועלים להקליט את ההרצאות ולשמור אותן תחת סיסמה בקורס ההשתלמות ובשלב מאוחר יותר בכניסת מורים באתר מורי הביולוגיה. ייתכן כי חלק מההרצאות לא יוקלטו לבקשת המרצים. 

תוכלו למצוא את קישורי הזום להרצאות בהזמנה המצורפת. שמרו את ההזמנה ותוכלו להיכנס באמצעות קישורי הזום שבה לכל ההרצאות.

רישום להשתלמות

הזמנה לסדרת ההרצאות

בברכה

צוות המרכז