יום העיון הסוגר את השתלמות עדכון ידע מדעי יתקיים בתאריך 22 ליוני 2022, כ"ג בסיוון תשע"ב באוניברסיטת תל-אביב. 
יום העיון עוסק בנושא המוח וכולל הרצאות מרתקות מפי מדענים מובילים, והשתתפות בניסויים והדגמות.
אנו שמחים להודיע כי אנו פותחים את ההרשמה לכלל מורות ומורי הביולוגיה, ולא רק למשתלמים, על בסיס מקום פנוי.
מצורף טופס תכנית יום העיון של השתלמות עדכון ידע מדעי וקישור להרשמה ללא עלות.