טוען...

תיקייה התא - מבנה ופעילות

 מפרט התכנים לנושאי הליבה בעברית (מעודכן לתאריך 17.7.17), בערבית (מעודכן לתאריך (14.9.17) מתוך התכנית המותאמת  2015 - 5 יח"ל