טוען...

תיקייה בחינה במעבדה 5 י"ל

מסמך תשסו 2006 בעיות 4-6 נפוץ

פעילות האנזים אינברטאז בתסנין שמרים

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל

מסמך תשסז 2007 בעיות 1-3 נפוץ

שינויים בריכוז חומצה אסקורבית בעלי כרוב

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל

מסמך תשסז 2007 בעיות 4-6 נפוץ

תהליך פירוק מי חמצן בגזר / פלפל אדום / מיצוי נבטים

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל

מסמך תשסח 2008 בעיות 1-3 נפוץ

השפעת ריכוזים שונים של תמיסות מלח על תאי בצל

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל

מסמך תשסח 2008 בעיות 4-6 נפוץ

תהליך נשימה בפקעות תפוחי אדמה בתנאים שונים

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל

מסמך תשסט 2009 בעיות 1-3 נפוץ

פעילות האנזים אוריאז בזרעים מותפחים ובחיידקי הליקובקטר פילורי

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל, מיקרואורגניזמים, אנזימים

מסמך תשסט 2009 בעיות 4-6 נפוץ

תהליך תסיסה בשמרים בתנאים שונים

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל, מיקרואורגניזמים

מסמך תשע 2010 בעיות 1-3 נפוץ

השפעת האנזים ליזוזים על דופן חיידקים

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל, מיקרואורגניזמים

מסמך תשע 2010 בעיות 4-6 נפוץ

צבען בטאנין בתאי שורש סלק

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל

מסמך תשע 2010 ציוד וחומרים לבחינת מעבדה 5 יחל נפוץ

בגרות מעבדה 5 יל ציוד וחומרים

מסמך תשעא 2011 בעיות 1-3 נפוץ

פעילות האנזים פוספטאז בתאים של אורגניזמים

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל, אנזימים

מסמך תשעא 2011 בעיות 4-6 נפוץ

תהליכים המתרחשים בצמחים (פוטוסינתזה, השפעת אבץ על צמיחה)

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל

מסמך תשעב 2012 בעיות 1-3 נפוץ

פירוק מי חמצן בתנאים שונים / השפעת מי חמצן על התרבות חיידקים

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל, מיקרואורגניזמים

מסמך תשעב 2012 בעיות 4-6 נפוץ

תהליכים המתרחשים בבננות / הבשלת בננות

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל