טוען...

תיקייה בחינה במעבדה 5 י"ל

pdf תשסא 2001 בעיה 1 נפוץ

יציאת חומרים מחלקי תפוח אדמה

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל

pdf תשסא 2001 בעיה 2 נפוץ

יציאת חומרים מחלקי בצל

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל

pdf תשסא 2001 בעיה 3 נפוץ

יציאת חומרים מחלקי תפוח אדמה

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל

pdf תשסא 2001 בעיה 4 נפוץ

השפעת גורמים שונים על קרישת החלב

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל

pdf תשסא 2001 בעיה 5 נפוץ

האנזים רנין וקרישת חלב

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל

pdf תשסא 2001 בעיה 6 נפוץ

האנזים רנין וקרישת חלב

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל

pdf תשסא 2001 ציוד וחומרים לבחינת מעבדה 5 יל נפוץ

בגרות מעבדה 5 יל ציוד וחומרים

מסמך תשסב 2002 בעיות 1-3 נפוץ

נוכחות חלבונים בחלב פרה ובפרי מלפפון

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל

מסמך תשסב 2002 בעיות 4-6 נפוץ

עוצמת פעילות האנזים קטלאז בגזר / תפוח / פלפל

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל

מסמך תשסג 2003 בעיות 1-3 נפוץ

פעילות האנזים פפסין / עמילאז

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל

מסמך תשסג 2003 בעיות 4-6 נפוץ

מעבר תמיסה בפטוטרת של עלה סלרי / שיח ורדים

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל

מסמך תשסד 2004 בעיות 1-3 נפוץ

תהליך הפוטוסינתזה בעלים של חיטה

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל

מסמך תשסד 2004 בעיות 4-6 נפוץ

השפעת דטרגנט / טמפרטורה על תהליך הנשימה בשורשי לוביה

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל

מסמך תשסה 2005 בעיות 1-3 נפוץ

תהליך נשימה בתאי שמרים

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל

מסמך תשסה 2005 בעיות 4-6 נפוץ

תהליך אוסמוזה בתאי תפוח אדמה

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל

מסמך תשסו 2006 בעיות 1-3 נפוץ

פעילות האנזים אינברטאז משורשוני נבטים של לוביה / תירס

בגרות מעבדה, שאלונים 5 יל