להלן קישור למסמך ובו מערך השתלמויות של מורי הביולוגיה לשנת תשע"ט – מאתר המפמ”ר - ההשתלמויות המחוזיות וההשתלמויות הארציות. המסמך אינו כולל את השתלמויות מרכז המורים.