מורות ומורים יקרים,

בשנה זו, התלמידות והתלמידים היקרים שלנו זקוקים לנו כדי לחבר אותם לעמיתים, לחזק את תחושת השייכות בנגיעות לתחום הדעת וכדי לנתק אותם במעט מהמראות הקשים ומהעיסוק המתמיד במלחמה. בעת הזו המפגשים עם התלמידות והתלמידים מעניקים להם ולנו חוסן ומחזקים את הרצף בקשר. מטרת החומרים המצורפים להקל עליכם לשלב פעילויות המתאימות לכתה ולמצבה בעת קשה זו.

קישור לחומרי ההוראה