אנו מזמינים את מורות ומורי הביולוגיה  לסדרת ההרצאות "עדכון ידע מדעי בביולוגיה - בעקבות 'שמורת טבע' עלון מורי הביולוגיה" . לאור זאת שהוחלט כי יש לעצור את כל השתלמויות המורים, אנו נרשום את הנוכחות של המשתתפים בהרצאות וננסה בעתיד להחשיב למעוניינים את שעות הנוכחות לקבלת גמול השתלמות ללא ציון במתווה עז לתמורה. לצערנו, אנו לא יכולים להבטיח שאכן נצליח, אך נעשה כל מאמץ כדי להחשיב את שעות הנוכחות בהרצאות כמוכרות לגמול.

לפירוט ההרצאות, תאריכים שעה וקישור זום לחצו כאן