לקראת שנת הלימודים תשפ"ג

צוות הפיקוח וההדרכה וצוות מרכז מורי הביולוגיה מבקש לאחל למורות ומורי הביולוגיה שנת הוראה טובה ומוצלחת!!!