קול קורא לסדנאות בכנס מורי הביולוגיה: בעידן שבו למורה חשיבות מכרעת בלמידה פעילה ויצירתית, שיתוף בין מורות ומורי הביולוגיה בסדנאות מגוונות ובאווירה טובה, חשוב מתמיד .
אנו נערכים לקיים את סדנאות ממורה למורה בכנס מורי הביולוגיה באופן היברידי - חלק מהמושבים יערכו פנים מול פנים וחלק מהמושבים יערכו באופן מקוון.

מושב 1 :הוראת מיומנויות חקר במעבדה ובביוחקר

מושב 2 :שימוש בטכנולוגיה בהוראת הביולוגיה

מושב 3 :אוריינות מדעית בהוראת הביולוגיה

מושב 4 :סוגיות סביבתיות וחברתיות בהוראה בכיתה

מושב 5 :הערכה ומדידה בהוראת הביולוגיה

מושב 6 :הוראת הביולוגיה בגישה אינטרדיסציפלינרית

 הכנס יתקיים ב-28.6 באודיטוריום סלע במכון ויצמן למדע