למורות ולמורי הביולוגיה שלום רב,

התקופה האחרונה עוררה אצל כל אחת ואחד שאלות, דילמות, הצעות והזדמנויות.

מפמ"ר הביולוגיה וצוות ההדרכה מציעים לכם לפגוש אותנו, לשמוע על הקלות מתוכננות ולחשוב יחד, כיצד ייראה המחר שלנו בהוראה? 

כיצד נלמד ביולוגיה בשנה"ל תשפ"א, בצל הקורונה? 

 במפגש הוצגו ההקלות המתוכננות במסגרת "הוראת שעה" לתשפ"א, חומרים לימודיים שנוצרו במהלך החודשים האחרונים (חוכמת ההמונים) וקהילות המורים החדשות והוותיקות , את ההשתלמויות המחוזיות וכן את השתלמויות "איחוד מול ייחוד". כמו כן הוצע דגם לשיעור היברידי ( סינכרוני וא-סניכרוני ) בביולוגיה.

תוכלו למצוא: 

קישורים לפעילויות עתירות מדיה, בהתאם לתוכנית הלימודים, פרי ליקוט של צוות ההדרכה תש"ף – תשפ"א. (דוגמה הוצגה במפגש עם מפמ"ר ביולוגיה) - יש להכנס באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלכם על מנת לראות את הקבצים. : 

  1. תכנית הלימודים – פרקי העמקה – משולבת פעילויות עתירות מדיה. 
  2. תכנית הלימודים – גוף האדם – משולבת פעילויות עתירות מדיה
  3. תכנית הלימודים – אקולוגיה – משולבת פעילויות עתירות מדיה
  4. תכנית הלימודים – התא – משולבת פעילויות עתירות מדיה.

 

למידה מרחוק – מחשבות אתגרים והצעות: מצגת שהכין צוות ההדרכה תש"ף - תשפ"א, ובו מצויינים אתגרים שונים שיכולים לעלות לקראת ובמהלך ההוראה המקוונת, בעת ביצוע ההערכה מקוונת. בקובץ תמצאו רעיונות להתמודד עם האתגרים הללו, וכן קישורים רלוונטיים. 

מצגת עיקרי הדברים במפגש המורים, 4.8.2020: המצגת כוללת את עיקרי הדברים שעלו במפג"ש עם מפמ"ר ביולוגיה, ד"ר אירית שדה, לקראת שנת הלימודים תשפ"א. המצגת כוללת התייחסות לאתר המפמ"ר החדש ולפיתוח מקצועי.

מכתב למנהלים - היערכות לשנת הלימודים תשפ"א במעבדות המדעים.