קורסי MOOC  מאפשרים לכל אחד ללמוד במסגרת אקדמית . משרד החינוך פיתח מיזם לשילוב  קורסי MOOC בתוך בתי הספר.
בתחום הביולוגיה יתקיימו השנה שני קורסים: 1. וירוסים  2. להבין צמחים. 
ניתן לשלב את הקורסים הייעודיים במסגרת לימודי מבוא לביולוגיה/התמחות בביולוגיה/השכלה כללית.
לקול הקורא ופרטים נוספים ראו בקישור הבא: 
https://edu.gov.il/mazhap/Development/Pedagogia-Digital/online-academic-hschool/Pages/online-academic-hschool.aspx
לתשומת לב המעוניינים להגיש בקשה לשילוב ה MOOC בהוראה - באישור הלשכה המשפטית וס.החשב, הוארך תוקף הקול קורא לשעות עידוד בתחומי הדעת השונים עד 5/9/19 .