על הקורס, כולל הפעילות במהלכו, היקפו, דרישות מהמשתתפים וגמול השתלמות ראו כאן