טוען...

תיקייה 043381 - הבחינה המלאה -בגרויות

שאלון זה - החל משנת הלימודים תשע"ו

pdf אוגדן בחינות בגרות בביולוגיה 2004-2023 נפוץ

אוגדן בחינות בגרות בביולוגיה סרוקות. כולל שאלונים שונים, משנת 2004 ועד 2023

עריכה: עומרי אירם

מסמך בגרות קיץ 2019 תשע"ט, שאלון 043381 נפוץ

בחינת הבגרות בביולוגיה קיץ תשע"ט.

נושא ניתוח המחקר המדעי:הצדפה הכחולה – מקור השראה מן הטבע

שאלון WORD

מסמך בגרות קיץ 2020 תש"ף שאלון 043381 נפוץ

בחינת הבגרות בביולוגיה קיץ תש"ף

נושא ניתוח המחקר המדעי:מערכת החיסון, שומנים ומה שביניהם

הקלידה: סיגל שלומי-שיר

שאלון WORD

pdf בגרות קיץ 2021 תשפ"א שאלון 043381 נפוץ

הבחינה העיונית המלאה 043381 

נושא ניתוח המחקר המדעי  : אקולוגיה: השפעות של ייעור באזורים צחיחים למחצה על האקלים

הבחינה העיונית, 5 י"ל 

מסמך בגרות קיץ 2022 תשפ"ב, שאלון 043381 נפוץ

בגרות עיונית בביולוגיה תשפ"ב 2022 הבחינה העיונית

נושא הקטע המחקרי:מחסום לתעלה - ואולי למחלה

בגרות עיונית, 5 י"ל שאלון הבחינה המלאה

הקלידה: סיגל שלומי שיר

שאלון WORD

מסמך בגרות קיץ 2023 תשפ"ג, שאלון 043381 נפוץ

בגרות עיונית בביולוגיה תשפ"ג 2023 הבחינה העיונית

נושא הקטע המחקרי:לא רק עם הזרם-הפריה בים

בגרות עיונית, 5 י"ל שאלון הבחינה המלאה

הקלידה:סיגל שלומי שיר

שאלון WORD