טוען...

תיקייה חוברות בחינות הבגרות בביולוגיה

Tagged in: אפריל 2020

Showing documents tagged with אפריל 2020. Show all

pdf תשע"ט חוברת בחינות הבגרות בביולוגיה (2019) נפוץ

Tagged in אפריל 2020

חוברת בחינות הבגרות העיוניות ובחינות בגרות המעבדה של שנת תשע"ט, כולל דגם תשובות. החוברת כוללת גם דוגמאות לתשובות תלמידים לשאלון העיוני וניתוח שלהן.

בגרויות ומתכונות>חוברות בחינות הבגרות בביולוגיה