קישור לאתר הבחינות במשרד החינוך לחיפוש שאלונים של בחינות בגרות משנים קודמות כולל גרסאות בשפות זרות

חדש, שימו לב לקטגוריה בחינות מתוקשבות. בקטגוריה תמצאו לשונית אחת עם שאלונים, ולשונית שנייה עם מידע אודות הבחינות המתוקשבות, מידע המתפרסם על ידי המפמ"ר והמזכירות הפדגוגית.